Z przyjemnością informujemy, iż od sierpnia 2016 roku w Przychodni ORTOMED pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji nowego specjalisty

Dariusz Podgórski specjalista neurochirurg i neurotraumatolog

Przezskórna nukleoplastyka (coablacja) jest nową metodą małoinwazyjnego leczenia dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Polega na plastyce jądra miażdżystego – centralnej części dysku, czyli krążka międzykręgowego.

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym. Pacjent przed zabiegiem otrzymuje łagodne leki nasenne oraz antybiotyk. W sali operacyjnej, w pełni sterylnych warunkach pod kontrolą aparatu RTG, po uprzednim miejscowym znieczuleniu powłok, przezskórnie nakłuwa się krążek międzykręgowy specjalną kaniulą. Do wnętrza dysku dochodzimy tylno - bocznie omijając kanał kręgowy i struktury nerwowe.

Przez kaniulę wprowadzamy elektrodę, która na swoim końcu wytwarza łuk plazmowy rozbijając masę jądra miażdżystego na cząsteczki wody i dwutlenek węgla. Proces ten można obrazowo porównać do świecenia jarzeniówki - świecenia „zimnym światłem”.

Proces koablacji odbywa się w temperaturze do 40-50 stopni C. Fakt, że dochodzi do niego tylko i wyłącznie na końcówce elektrody i w temperaturze do 50 stopni C daje gwarancję nie uszkodzenia okolicznych tkanek i zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań.

Elektroda w trakcie zabiegu zmienia swoje płożenie w 6 kierunkach pod pełną kontrolą aparatu RTG, przez co uzyskujemy zmniejszenie objętości jądra miażdżystego o około 10-20 %. Proces ten zupełnie wystarcza do znacznego obniżenia ciśnienia wewnątrz dysku i umożliwia wycofanie się przepukliny dysku.

Uzyskujemy realną szansę na prawidłowy proces gojenia się pierścienia i krążka międzykręgowego - dysku. Właściwe postępowanie pacjenta oraz prawidłowo prowadzona rehabilitacja pozwolą w ciągu 4-6 tygodni na wygojenie dysku i powrót do zdrowia i pracy.

Istotą powodzenia zabiegu jest właściwa kwalifikacja pacjenta. Kwalifikujemy pacjenta na podstawie zgłaszanych dolegliwości bólowych, stanu neurologicznego oraz obrazu NMR kręgosłupa. Często pomocne jest wykonanie badanie EMG, oraz śródzabiegowe podanie kontrastu do jądra miażdżystego.

Metoda przezskórnej nukleoplastyki jest alternatywą dla pacjentów obawiających się leczenia operacyjnego lub w przypadkach wątpliwych. Jest metodą z wyboru przy niejednoznacznej neurochirurgicznej kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Zabieg nukleoplastyki nie jest zabiegiem cudownie uzdrawiającym. Dysk nie powraca do stanu sprzed zachorowania. Zmniejszamy jego objętość, przez co zmniejsza się ucisk na sąsiadujące struktury nerwowe. Uzyskujemy stan równowagi, który dzięki właściwemu zachowaniu - higienicznemu trybowi życia możemy utrzymywać przez długi czas. Każdy przypadek zachorowania jest inny i w zależności od stanu pacjenta zalecamy indywidualną rehabilitację po zabiegu.

Więcej informacji o wizytach, terminach konsultacji, cenie w Rejestracji Poradni Urazowo Ortopedycznej ORTOMED Sp. z o. o. ul. Jana Kochanowskiego 15, 33-300 Nowy Sącz na miejscu lub telefonicznie
tel. 18 547 10 60 kom. 732 779 907