STAWY BIODROWE NIEMOWLĄT

Diagnostyka i ocena skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego opiera się przede wszystkim na badaniu ultrasonograficznym. 
Badanie USG stawów biodrowych niemowląt i noworodków to nieszkodliwa, bezinwazyjna metoda pozwalająca na wczesne rozpoznanie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego (DDH). Pozwala to na natychmiastowe włączenie leczenia zachowawczego i uniknięcie późnych następstw dyplazji wiążących się z uszkodzeniem stawu biodrowego i kalectwem.
Pierwsze badanie powinno odbyć się w wieku 4-6 tygodni, później kolejne 2 badania kontrolne co około 6 tygodni. W razie potrzeby czas kontrolnej wizyty może być inny np. w razie konieczności podjęcia leczenia celem monitorowania jego skuteczności wizyty wyznacza się częściej.Bardzo ważne jest wczesne wykrycie dysplazji gdyż odpowiednio wczesne podjęcie leczenia gwarantuje praktycznie 100% wyleczenie i pozwala uniknąć późniejszego trudnego i często wieloetapowego leczenia operacyjnego.

W poradni Ortomed badaniem stawów biodrowych dzieci zajmują się lekarze z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie: Maciej Kawa i Paweł Ostrowski